فروش آنلاین قطعات ICF

لطفا قبل از خرید مطالعه کنید

محل بارگیری این محصول از شهرک صنعتی اشتهارد بوده و قیمت ها از درب کارخانه می باشد.

چنانچه تعداد قالب های مورد نیاز برای شما مشخص نمی باشد لطفا نقشه سازه ICF را در اینجا بارگذاری نمایید.

 برای سهولت هم میتوانید به واتساپ شرکت ارسال کنید.

فروش آنلاین قالب های آی سی اف  ICF

محصول دارای گواهینامه مرکز تحقیقات مسکن در خصوص تولید قالب های آی سی اف می باشد.

ضخامت این دیوارها با توجه به میان بند و یا رابط بین آنها از ۲۵، ۳۰، ۳۵ متغیر است

برای اجرای اسکلت یک ساختمان با سیستم سازه ای آی سی اف ICF حداکثر از ۶ نوع قالب استفاده می کنیم.

برای اینکه قبل از خرید بتوانیم تعداد و نوع قالب های مصرفی را مشخص کنیم بایستی از روی نقشه سازه برآورد انجام دهیم.

شرکت مه میل سازه میتواند این برآورد را در اختیار خریدار قراردهد.

اسپیسرها و یا میان بندهای قالب های ماندگار آی سی اف ICF در قیمت ها لحاظ شده است.

ارتفاع تمام قالب ها ۳۰ سانتمتر می باشد.