قیمت به روز تیرچه بتنی در قم

ردیفطولمیلگرد پایینمیلگرد بالامیلگرد تقویتی%میلگرد تقویتیخرپا ۱خرپا ۲قیمت هر متر طول (تومان)
۱۱-۴.۵۱۰۱۰__۵۵۷۱۰۰۰
۲۴.۶-۵۱۰۱۰۸۰.۵۵۵۷۱۰۰۰
۳۵.۱-۵.۵۱۲۱۲۸۰.۵۵۵۸۷۵۰۰
۴۵.۶-۶.۲۰۱۲۱۲۱۰۰.۴۵۵۸۹۰۰۰
۵۶.۳۰-۶.۶۰۱۲۱۲۱۶۰.۷۵۵۹۵۲۰۰
۶۶.۷۰-۷.۲۰۱۲۱۲۱۶۵۵۱۰۶۰۰۰
۷۶.۷۰-۷.۲۰۱۴۱۴۱۴۵۵۱۰۷۰۰۰
۸۷.۳۰-۸.۵۰۱۶۱۶۱۰۸۰۰۰

ساخت تیرچه و ارسال به سراسر کشور 

قیمت ها از درب کارخانه می باشد.

سفارش خود را درفرم ذیل  ارسال کنید، در اسرع وقت پیش فاکتور صادر خواهد شد.

در همین جا میتوانید سفارش خود را ثبت کنید و بصورت آنلاین پیش پرداخت سفارش را پرداخت کنید.

فرم ثبت سفارش تیرچه

لطفا اندازه تیرچه ها را بر حسب متر و تعداد مورد نیاز از هر کدام را وارد کنید.