درگاه پرداخت شرکت مه میل سازه

شما مشتریان گرامی می توانید جهت واریز مبلغ مورد نظر به حساب شرکت مه میل سازه از طریق فرم زیر مبلغ خود را مشخص کرده و در ادامه از طریق درگاه بانکی، آن را واریز نمایید. لطفا پس از پرداخت رسید دیجیتالی خود را ذخیره کنید.

 
پرداخت آنلاین