همکاری با ما

Cooperation

آگهی استخدام

جذب نیروی جدید شرکت مه میل سازه

آگهی استخدام

۱ - برای پشتیبانی سایت و شبکه های اجتماعی شرکت به یک نفر آشنا به وردپرس نیاز مندیم . از طریق پشتیبانی از طریق واتساپ به ما پیام دهید . ۲- به اکیپ های اجرایی در زمینه سیستم ICF نیازمندیم
پیام از طریق واتساپ
Cooperation

اگهی استخدام

آگهی استخدام

۱ - برای پشتیبانی سایت و شبکه های اجتماعی شرکت به یک نفر آشنا به وردپرس نیاز مندیم . از طریق پشتیبانی از طریق واتساپ به ما پیام دهید . ۲- به اکیپ های اجرایی در زمینه سیستم ICF نیازمندیم
پیام از طریق واتساپ
Cooperation

از طریق واتساپ به ما پیام دهید یا از طریق لینک زیر با ما ارتباط برقرارکنید .