قیمت روز تیرچه بتنی در قم

ردیفطولمیلگرد پایینمیلگرد بالامیلگرد تقویتی%میلگرد تقویتیخرپا ۱خرپا ۲قیمت هر متر طول (تومان)
۱۱-۴.۵۱۰۱۰__۵۵۶۲۵۰۰
۲۴.۶-۵۱۰۱۰۸۰.۵۵۵۶۶۰۰۰
۳۵.۱-۵.۵۱۲۱۲۸۰.۵۵۵۷۷۰۰۰
۴۵.۶-۶.۳۰۱۲۱۲۱۰۰.۴۵۵۸۳۵۰۰
۵۶.۴-۶.۷۱۲۱۲۱۲۰.۶۵۵۸۹۰۰۰
۶۶.۸-۷.۴۱۲۱۲۱۶۰.۷۵۵۹۸۰۰۰

ارسال به سراسر کشور 

قیمت ها از درب کارخانه می باشد 

سفارش خود را در واتساپ ارسال کنید و در اسرع وقت پیش فاکتور صادر خواهد شد 

در همین چا میتوانید بصورت آنلاین پیش پرداخت سفارش را پرداخت کنید