مهندس سید علی اصغر طباطبایی

رئیس هیئت مدیره

قسمتی از رزومه . . .

نام پروژه سمت محل خدمت نام شرکت
راه اصلی قروه - بیجار معاون کارگاه کردستان توسعه راههای ایران
راه اصلی چغارت - چادرملو مهندس ناظر یزد مهندسین مشاور رهاب
محور کراشر (سنگ شکن) معدن چادرملو مهندس ناظر یزد مهندسین مشاور رهاب
راه اصلی لار- بندرعباس قطعه ۱ و ۲ و ۳ مهندس ناظر فارس مهندسین مشاور اتحادراه
راه اصلی سورمق - پاسارگاد قطعه ۷ مهندس ناظر فارس مهندسین مشاور اتحادراه
محور دوم سلفچگان - میمه قطعه ۱ و ۲ و ۳ مهندس ناظر مرکزی مهندسین مشاور ایران استن
راه آهن دوخطه قم و تهران قطعه ۶ و ۷ مهندس ناظر قم مهندسین مشاور راه آهن راه
راه اصلی قم - نیزار مهندس ناظر قم مهندسین مشاور تردد راه
راه اصلی سلفچگان - اراک قطعه ۱ و ۲ و ۳ سرپرست مرکزی عمران فرید ایران
احداث ۵۴ واحد ویلائی با اسکلت بتنی مهندس ناظر قم شرکت صبوران
ساختمانهای پردیس مجتمع آموزش عالی قم سرپرست قم سقف بهمن
مخازن بتنی ۵۰۰۰ مترمکعبی ۱ و ۲ پردیسان سرپرست قم سقف بهمن
ساختمان اسکلت بتنی مجمع جهانی اهلبیت (ع) ۶ طبقه مدیر پروژه قم سقف بهمن
ساختمان مجتمع قضائی شهید بهشتی قم ۴ طبقه سرپرست قم سقف بهمن
اسکلت بتنی بانک ملی سرپرستی امورشعب قم ۷ طبقه سرپرست قم سقف بهمن
اسکلت بتنی مدرسه علمیه هجرت ۵ طبقه مدیر پروژه قم سقف بهمن
اسکلت بتنی ۱۶۸ و ۲۶۸ واحدی پردیسان مدیر پروژه قم سقف بهمن
اسکلت بتنی ۱۰۰۰ واحدی پردیسان مدیر پروژه قم سقف بهمن
ساختمان پژوهشکده حوزه و دانشگاه مهندس ناظر قم مهندسین مشاور آرشن
محوطه سازی و مخزن بتنی و نهرها و جداول منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مدیرپروژه قم پگاه رزم آوران قم
ساختمان اداری و تجاری قم مدیر پروژه قم مهندسین مشاورآرشن