اسکلت بتنی

اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی

این شرکت با داشتن وسائل و تجهیزات کامل و با بهره گیری از اکیپ های اجرایی با تجربه، آمادگی اجرای اسکلت بتنی را در تمام نقاط کشور دارد.

پروژه های مرتبط: