انتخاب آقای مهندس سید علی اصغر طباطبایی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی استان قم

پس از تشکیل مجمع عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان قم، آقای مهندس سید علی اصغر طباطبائی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد. و در اولین جلسه هیات مدیره

مطالعه بیشتر

عضویت در خبرنامه