یونولیت ویژه شهریار

محل بارگیری: شهریار

قیمت ها از درب کارخانه می باشد و کرایه حمل به عهده مشتری می باشد.

یونولیت ساختمانی در انواع یونولیت سقفی و یونولیت کرومیت در بازار موجود می باشد و کاربرد متفاوتی دارد. قیمت یونولیت کرومیت به دلیل سایز بزرگ تر بیشتر از یونولیت سقفی می باشد و برای خرید یونولیت باید به نوع، ضخامت و وزن آن توجه کرد.

پس از سفارش و خرید آنلاین در اسرع وقت تحویل خریدار می گردد.

عنوان قیمت سبد خرید

یونولیت سقفی کرومیت یک متری با وزن ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی کرومیت یک متری با وزن ۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی کرومیت یک متری با وزن ۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی کرومیت دومتری با وزن ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی کرومیت دومتری با وزن ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی کرومیت دومتری با وزن ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۳۰ نسوز با وزن ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۳۰ نسوز با وزن ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ گرم

۷۳,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۳۰ نسوز با وزن ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۲۵ نسوز با وزن ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۲۵ نسوز با وزن ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۲۵ نسوز با وزن ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۲۵ نسوز با وزن ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۲۵ نسوز با وزن ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۲۰ نسوز با وزن ۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۲۰ نسوز با وزن ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۲۰ نسوز با وزن ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان